მშენებლობა

სამშენებლო ტექნიკის, დანადგარებისა და აღჭურვილობის შემოწმება

About Image

მძიმე მრეწველობა

მძიმე მრეწველობის დარგის საწარმოო მანქანა/მექანიზმების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმება

მსუბუქი მრეწველობა

მსუბული მრეწველობის დარგის საწარმოო მანქანა/მექანიზმების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმება

მომსახურეობის სექტორი

საოფისე სივრცეების, საწყობების, სავაჭრო და სასურსათო პროდუქციის რეალიზების ობიექტების ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმება

ჰორეკა სექტორი

სასტუმროებისა და რესტორნების სამრეწველო მანქანა/მექანიზმების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმება

About Image

სატვირთო და სამგზავრო ლიფტების შემოწმება

დამიწების წინაღობის გაზომვა და კონტურის მოწყობა

About Image