სამშენებლო ტექნიკის შემოწმება

Image 1

ტექნიკური ინსპექტირების სამსახური ჯეო ინსპექტი გთავაზობთ სამშენებლო ობიექტზე ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმების მომსახურეობას.

შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია შეამოწმოს ტექნიკური დანადგარები მწარმოებლის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად და მოახდინოს მათი დოკუმენტირება.

ჩვენი გუნდი შემოწმებას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობისა და შესამოწმებელი ინვენტარის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. შემოწმების შემდეგ გაიცემა დასკვნა უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ მიერ შედგენილი დასკვნები აღიარებულია მუნიციპალური ინსპექციის, შრომის ინსპექციის სამსახურისა და სხვა საზედამხედველო ორგანოების მიერ

სამშენებლო ობიექტზე მოწმდება:


 • არმატურის საღუნი
 • არმატურის საჭრელი
 • კომპრესორი და მაღალი წნევის ბალონები
 • შედუღების დანადგარები
 • ხელის ელექტრო და მექანიკური საშუალებები
 • დასაქმებულთა დაცვის საშლებები (დამცავი ქამარი, ჩაფხუტი, ღვედი და მისი კომპონენტები)
 • საფასადე ხარაჩო
 • შიდა, მცირე ზომის მოძრავი ხარაჩო
 • დაკიდული ხარაჩო
 • დამცავი ბადეები
 • მოაჯირების სიმტკიცე
 • ყველა სახის ელექტრო დანადგარის დამიწების კონტურის გაზომვა
 • მეხამრიდის მოწყობა
 • სატვირთო ლიფტი
 • გენერატორები
 • სატვირთო ამწე

მძიმე მრეწველობა

Image 1

ტექნიკური ინსპექტირების სამსახური ჯეო ინსპექტი გთავაზობთ მძიმე მრეწველობის ობიექტზე ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმების მომსახურეობას. შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია შეამოწმოს ტექნიკური დანადგარები მწარმოებლის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად და მოახდინოს მათი დოკუმენტირება.

ჩვენი გუნდი შემოწმებას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობისა და შესამოწმებელი ინვენტარის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. შემოწმების შემდეგ გაიცემა დასკვნა უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ მიერ შედგენილი დასკვნები აღიარებულია მუნიციპალური ინსპექციის, შრომის ინსპექციის სამსახურისა და სხვა საზედამხედველო ორგანოების მიერ ობიექტზე მოწმდება:

 • დანადგარები და მათი მოძრავი ნაწილები
 • სასაწყობე სივრცეები და სტელაჟები
 • ვენტილაცია/კონდიცირების სისტემები
 • კიბეები და სიმაღლეზე სამუშაო ტექნიკა
 • კომპრესორები და მაღალი წნევის ბალონები
 • შედუღების დანადგარები
 • ხელის ელექტრო და მექანიკური საშუალებები
 • დასაქმებულთა დაცვის საშუალებები
 • შენობის და ყველა სახის ელექტრო დანადგარის დამიწება
 • სატვირთო ამწე მოწყობილობები
 • გენერატორები
 • სატრანსპორტო საშუალებები

მსუბუქი მრეწველობა

Image 3

ტექნიკური ინსპექტირების სამსახური ჯეო ინსპექტი გთავაზობთ მსუბუქი მრეწველობის ობიექტზე ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმების მომსახურეობას. შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია შეამოწმოს ტექნიკური დანადგარები მწარმოებლის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად და მოახდინოს მათი დოკუმენტირება.

ჩვენი გუნდი შემოწმებას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობისა და შესამოწმებელი ინვენტარის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. შემოწმების შემდეგ გაიცემა დასკვნა უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ მიერ შედგენილი დასკვნები აღიარებულია მუნიციპალური ინსპექციის, შრომის ინსპექციის სამსახურისა და სხვა საზედამხედველო ორგანოების მიერ ობიექტზე მოწმდება:

 • დანადგარები და მათი მოძრავი ნაწილები
 • სასაწყობე სივრცეები და სტელაჟები
 • ვენტილაცია/კონდიცირების სისტემები
 • კიბეები და სიმაღლეზე სამუშაო ტექნიკა
 • კომპრესორები და მაღალი წნევის ბალონები
 • შედუღების დანადგარები
 • ხელის ელექტრო და მექანიკური საშუალებები
 • დასაქმებულთა დაცვის საშუალებები
 • შენობის და ყველა სახის ელექტრო დანადგარის დამიწება
 • სატვირთო ამწე მოწყობილობები
 • გენერატორები
 • სატრანსპორტო საშუალებები

მომსახურეობის სექტორი

Image 4

ტექნიკური ინსპექტირების სამსახური - ჯეო ინსპექტი გთავაზობთ მომსახურეობის სექტორის ობიექტზე ტექნიკური აღჭურვილობისა და დანადგარების შემოწმების მომსახურეობას. შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია შეამოწმოს ტექნიკური დანადგარები მწარმოებლის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად და მოახდინოს მათი დოკუმენტირება.

ჩვენი გუნდი შემოწმებას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობისა და შესამოწმებელი ინვენტარის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. შემოწმების შემდეგ გაიცემა დასკვნა უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ მიერ შედგენილი დასკვნები აღიარებულია მუნიციპალური ინსპექციის, შრომის ინსპექციის სამსახურისა და სხვა საზედამხედველო ორგანოების მიერ ობიექტზე მოწმდება:

 • დანადგარები და მათი მოძრავი ნაწილები
 • სასაწყობე სივრცეები და სტელაჟები
 • ვენტილაცია/კონდიცირების სისტემები
 • კიბეები და სიმაღლეზე სამუშაო ტექნიკა
 • კომპრესორები და მაღალი წნევის ბალონები
 • შედუღების დანადგარები
 • ხელის ელექტრო და მექანიკური საშუალებები
 • დასაქმებულთა დაცვის საშუალებები
 • შენობის და ყველა სახის ელექტრო დანადგარის დამიწება
 • სატვირთო ამწე მოწყობილობები
 • გენერატორები
 • სატრანსპორტო საშუალებები

ლიფტების შემოწმება

Image 2

ადამიანთა სამგზავრო და ინდუსტრიული სატვირთო ლიფტების შემოწმება სავალდებულოა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შემოწმების მიზანია დამსაქმებელს გააჩნდეს ზუსტი ინფორმაცია, თუ რა სახის შეუსაბამობები გააჩნია ლიფტს და როგორ მოხდეს მათი გამოსწორება. ტექნიკური ინსპექტირების სამსახური ჯეო ინსპექტი გთავაზობთ ინდუსტირული და სამშენებლო ლიფტების პერიოდული შემოწმების მომსახურეობას. ინსპექტირების დროს მოწმდება:

 • კაბინები და მისი საკიდი/სამაგრი საშუალებები
 • სასაწყობე სივრცეები და სტელაჟები
 • ბაგირების და ჯაჭვების გამართულობა
 • შემყვანი და გამშვები მოწყობილობები
 • დენის საიმედო მიწოდება და გამორთვა
 • დამცავი დამიწების გაზომვა და საჭიროების შემთხვევაში დამიწების კონტურის მოწყობა

შემოწმების დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დასკვნა, რომლის წარდგენა სავალდებულოა შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ განხორციელებული შემოწმებსი შემთხვევაში. *გაითვალისწინეთ, რომ ლიფტების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, რომელსაც თან სდევს ლიფტის სერტიფიცირება, უნდა განხორცილდეს 3 წელიწადში ერთხელ, აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ. აღნიშნული კი წარმოადგენს სხვა, ინსპექტირების ორგანოს კომპეტენციას.